DÂY TƯỚI PHUN MƯA HÀN QUỐC 34MM, 3 LỖ CHÉO ( 200M/ CUỘN )

Dây tưới phun mưa Hàn Quốc 

Xuất xứ: TAEKWANG Hàn Quốc

– Cỡ 34mm. 3 Lỗ chéo (cho độ đồng đều cao hơn)
– Khoảng cách lỗ 5cm
– Áp suất 0.5-1.0 bar
– Lưu lượng 120 lít/mét/giờ tại 0.5bar
– Phạm vi phun 3-5m
– Dài 200m/cuộn

DÂY TƯỚI PHUN MƯA HÀN QUỐC 34MM, 3 LỖ CHÉO ( 200M/ CUỘN )