Dây tưới nhỏ giọt 16mm, khoảng cách 40cm x 0,2mm x 1000m

Thông số kỹ thuật dây tưới nhỏ giọt 16mm  :

  • Đường kính: 16mm
  • Độ dày: 0.2mm
  • Khoảng cách lỗ: 40cm
  • Lưu lượng: 1.5 – 2 lit/h
  • Áp suất làm việc hiệu quả: 0.4 – 1.0 bar
  • Cuộn dài: 1000m
  • Chiều dài tối đa dây nhỏ giọt dải trên luống là 40m
  • Chất liệu nhựa: Nguyên sinh cao cấp
Dây tưới nhỏ giọt 16mm, khoảng cách 40cm x 0,2mm x 1000m